4

ESTENSI LAURA LIMACHE CUTIMBO

Stilling: selvstendig næringsdriven. Fødselsår: 1982 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BORRE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ROY HELGE RASMUSSEN f. 1975, ingeniør Skoppum
2
LIV SOLVEIG ASLESEN f. 1949, pensjonist Horten (Borre)
3
PÅL HALVARD JORDSMYR f. 1960, pensjonist Borre
5
SVEN SKJÆVELAND f. 1948, pensjonist Borre
6
ELIN SOFIE FRAMVIK f. 1960, selvstendig næringsdriven Borre
7
ARNE BOOK f. 1954, pensjonist Borre
8
EDEL NYMO AKSNES f. 1989, politibetjent Horten (Borre)
9
STEIN HALLVARD BRODSHAUG f. 1944, pensjonist Skoppum