5

ANNE KRISTIN HEIMSTAD

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKATVAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGUNN MURSET HÅPNES f. 1973, Psykiatrisk sykepleier Skatval
2
SIGURD LARSEN f. 1966, Lærer Skatval
3
KIRSTEN BAKKEN f. 1974, Vernepleier Skatval
4
OSKAR HAMMER GJEVIK f. 1997, Student Skatval
6
OLAF SKJERVOLD f. 1970, Gårdbruker Skatval
7
ANNE GRETE GRØNNING AUNE f. 1956, Universitetslektor Skatval
8
JOHN ARVE FORBORD f. 1965, Vaktmester Skatval
9
SØLVI MARGRETE KRISTOFFERSEN f. 1968, Hjelpepleier Skatval
10
STEIN ÅGE VOLLAN f. 1961, Slakter Skatval
11
ÅSE FISKVIK f. 1973, Lærer Skatval
12
MORTEN KETIL VALSTAD f. 1962, Drosjesjåfør/gårdbruker Skatval
13
SVEIN FORBORDSAUNE f. 1964, Flyplassoperatør Skatval
14
INGER-MARIE NORDBACK-ERIKSEN f. 1962, Lærer Skatval