9

SØLVI MARGRETE KRISTOFFERSEN

Stilling: Hjelpepleier. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKATVAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGUNN MURSET HÅPNES f. 1974, Psykiatrisk sykepleier Skatval
2
SIGURD LARSEN f. 1967, Lærer Skatval
3
KIRSTEN BAKKEN f. 1975, Vernepleier Skatval
4
OSKAR HAMMER GJEVIK f. 1998, Student Skatval
5
ANNE KRISTIN HEIMSTAD f. 1954, Lærer Skatval
6
OLAF SKJERVOLD f. 1971, Gårdbruker Skatval
7
ANNE GRETE GRØNNING AUNE f. 1957, Universitetslektor Skatval
8
JOHN ARVE FORBORD f. 1966, Vaktmester Skatval
10
STEIN ÅGE VOLLAN f. 1962, Slakter Skatval
11
ÅSE FISKVIK f. 1974, Lærer Skatval
12
MORTEN KETIL VALSTAD f. 1963, Drosjesjåfør/gårdbruker Skatval
13
SVEIN FORBORDSAUNE f. 1965, Flyplassoperatør Skatval
14
INGER-MARIE NORDBACK-ERIKSEN f. 1963, Lærer Skatval