4

ERLEND KULAAS

Stilling: . Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MARKABYGD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste