7

KIRSTI HARDA FRØSHAUG

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJELLHAMAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste