1

RIGMOR SMITH-GAHRSEN

Stilling: seniorrådgiver. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1988 - 1993
Cand.polit i sosialantropologi

2017 -
Seniorrådgiver ved Det teologiske fakultet

Verv i kirkelig sammenheng

2007 - 2014
Menighetsrådet i Bakkehaugen

2014 - 2019
Menighetsrådet Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn

Verv i offentlig sammenheng

Sekretær i styret i Unikor, kor for ansatte ved UiO

Satsningsområder

  • Å omsette menighetens strategi til virkelighet.
  • Gudstjenestearbeid, særlig tekstlesing og formidling.
  • God møtestruktur - og kultur i menighetsrådet.
  • Ivaretakelse av skaperverket.
  • Fokus på klimaspørsmål

Utfyllende presentasjon

Jeg har lang erfaring fra arbeid i menighetsråd, først i Bakkehaugen fra 2007, og fra 2014 i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker, mye av tiden som leder for rådet. I den nye perioden vil jeg arbeide med virkeliggjøre menighetens strategi som fokuserer på gudstjenester, dåp, frivillighet, barn og unge og synlighet. Jeg er opptatt av god møtestruktur og –kultur i menighetsrådets arbeid. Jeg vil jobbe med utvikling av gudstjenestene, særlig det som gjelder god formidling av bibeltekstene. I den større sammenhengen er jeg opptatt av kirka som kulturarena, og av estetiske uttrykk og kunstdimensjoner i kirkelivet. Og så vil jeg fokusere på hvordan vi kan ivareta skaperverket, med klima som den viktigste saken i vår tid.

Andre kandidater på samme liste

2
TORUNN LANDRØ f. 1975, lege Tiurveien, 0852 Oslo
3
KAJA BREIVIK FURUSETH f. 1978, advokat M.Nielsens vei, 0871 Oslo
4
ANN ELISABETH JOHANSEN f. 1957, billedkunstner/kurator Eventyrveien, 0851 Oslo
5
SVEIN HOMSTVEDT f. 1953, seniorrådgiver Bergsalléen, 0854 Oslo
6
INGER-MARIE SCHJØNBERG f. 1977, student Hammerstads gt, 0363 Oslo
7
MARIANNE MARSTRAND f. 1954, pensjonist Vestgrensa, 0851 Oslo
KARL ANDREAS BERTEUSSEN f. 1947, pensjonist Blåsbortveien, 0873 Oslo
PER OLAV GUNDERSEN f. 1970, jurist Biskop Heuchs v, 0871Oslo
ANNE DAGNY SKALLERUD f. 1954, pensjonist Nydalsveien, 0484 Oslo