ANNE DAGNY SKALLERUD

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1954 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1975 -
Fysioterapeut

2005 - 2016
Spesialist i fysioterapi for barn og unge

Verv i kirkelig sammenheng

1975 - 1977
gruppeleder i Biskopshavn 1, KFUK-speider Bergen

1992 - 1993
dåpsopplæringsutvalg

1992 - 1994
Kirkens Nødhjelpskontakt

1995 - 1997
søndagsskoleleder

2002 - 2006
styreleder for Nordberg barne-og ungdomskor Oslo

Verv i offentlig sammenheng

1989 - 1991
kasserer i styret for Sandøya barnehage Tvedestrand

2013 - 2014
styremedlem i Sognsletta Huseierforening Oslo

Satsningsområder

  • Feiring av gudstjenesten og bidra til tilhørighet til kirken
  • Arbeide for felles tilhørighet for den sammenslåtte menighet
  • Følge opp vedtaket om å være Grønn menighet

Utfyllende presentasjon

Jeg er utdannet fysioterapeut, Spesialist for barn og unge. Etter 40 år i arbeid gikk jeg av med pensjon i 2016. Jeg har hatt noen organisasjonsmessige verv, bl.a. 3 år som kasserer i en privat barnehage i Tvedestrand. I kirkelig sammenheng har jeg vært kontakt for Kirkens Nødhjelp, sittet i dåpsutvalget og vært søndagsskoleleder i første halvdel av 90-tallet. Senere styreleder for Nordberg barne- og ungdomskor (2002-2006). Etter at jeg flyttet til Nydalen i 2018 har jeg funnet meg til rette i Bakkehaugen kirke, og synger i bl.a. i Bakkehaugen prosjektkor. Jeg er opptatt av feiring av gudstjenesten, og ønsker i menighetsrådet å bidra til at mennesker kan komme med sin tro og tvil og finne tilhørighet i kirken. Jeg ser det også som viktig å arbeide videre for at de tre tidligere menighetene kan forenes i en felles tilhørighet. Fremover ønsker jeg også å følge opp vedtaket om Grønn menighet.  


  

Andre kandidater på samme liste

KARL ANDREAS BERTEUSSEN f. 1947, pensjonist Blåsbortveien, 0873 Oslo
PER OLAV GUNDERSEN f. 1970, jurist Biskop Heuchs v, 0871Oslo
1
RIGMOR SMITH-GAHRSEN f. 1963, seniorrådgiver Østhellinga, 0870 Oslo
2
TORUNN LANDRØ f. 1975, lege Tiurveien, 0852 Oslo
3
KAJA BREIVIK FURUSETH f. 1978, advokat M.Nielsens vei, 0871 Oslo
4
ANN ELISABETH JOHANSEN f. 1957, billedkunstner/kurator Eventyrveien, 0851 Oslo
5
SVEIN HOMSTVEDT f. 1953, seniorrådgiver Bergsalléen, 0854 Oslo
6
INGER-MARIE SCHJØNBERG f. 1977, student Hammerstads gt, 0363 Oslo
7
MARIANNE MARSTRAND f. 1954, pensjonist Vestgrensa, 0851 Oslo