10

JAN MARTIN SAHL

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HOLMLIA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg takker for nominasjon til menighetsrådet og ønsker å prioritere følgende:

-	Ha fokus på kirkens hovedoppgave, å nå ut med evangeliet til alle på Holmlia.
-	Styrke det indre fellesskapet i menigheten gjennom mer gruppeaktivitet både for barn, unge og voksne.
-	Legge forholdene til rette for at ansatte og frivillige medarbeidere skal trives og ha gode arbeidsforhold.
-	Ha orden i økonomien og ta vare på kirkebygget og øvrige eiendeler.

Andre kandidater på samme liste

1
JOHAN ELON HAKE f. 1977 Nordåssløyfa
2
VIBEKE VENNEMO DYRHOL f. 1965 Ravnåsveien
3
DAG-EIRIK LANNEM f. 1973 Sloreåsen
4
TORILL EDØY f. 1965 Grensestien
5
GUNNAR HUSAN f. 1948 Asperudåsen
6
HALVOR BRUUN f. 1974 Lusetjernveien
7
TOR TORBJØRNSEN f. 1947 Lusetjernveien
8
GURI RIKSAASEN f. 1972 Lusetjernveien
9
GURO HAUGLAND BYFUGLIEN f. 1981 Ravnkroken
11
KAROLINE HUUSE FJØREN f. 1988 Gamlelinja