6

ATLE JOHANNES HERMANSEN

Stilling: Aut. regnskapsfører. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BRYN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

tidligere menighetrådsmedlem

Satsningsområder

  • Ønsker å satse på tilbud for barn og unge og inkluderende fellesskap på tvers av
  • generasjonene

Andre kandidater på samme liste

1
TROND NORDAHL f. 1970, Helsefagarbeider 1348
2
CONNIE MOLLERUP HØY f. 1966, Miljøarbeider 1349
3
ØYVIND GEELMUYDEN GRØN f. 1946, Professor emeritus 1349
4
TORIL HOCH-NIELSEN f. 1968, Key account manager 1340
5
BJØRN RAGNAR NØKLEBY f. 1983 1348
7
TORMOD NÆSS f. 1966, pensjonist 1349
8
BODIL KROG FOWLER f. 1971, Lektor/ rådgiver 1348
9
TOR AMUNDSEN f. 1961, uføretrygdet 1348