4

MARIT WIRUM SCHØNHEYDER

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FORNEBULANDET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

lærer for grunnskolen

Satsningsområder

  • en inkluderende kirke i tiden, der alle er velkommen. ny kirke på
  • Fornebu som et viktig møtested på tvers av generasjoner.
  • godt samarbeid mellom kirke og skole og at minnelunden ved lilløyplassen
  • blir ferdigstilt, slik at nærmiljøet får et gravsted for sine døde

Andre kandidater på samme liste

1
ARVID KOPPERDAL f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
2
WENCHE SYNØVE WIIG f. 1949, pensjonist 1364 Fornebu
3
JOSTEIN GROSÅS f. 1962, advokat 1367 Snarøya
5
LIVE LEONHARDSEN WILHELMSEN f. 2002, student 1356 Bekkestua
6
LINN CAVALLIUS VAD GITHMARK f. 1985, HR- sjef 1364 Fornebu
7
REIDUN MARY GATLAND REVE f. 1954, pensjonist 1367 Snarøya
8
KJELL HARALD ULSTAD f. 1954, pensjonist 1364 Fornebu
9
MARKUS ØSTREM f. 2004, elev Valler VGS 1366 Lysaker
10
INGUNN AADLAND f. 1984, rådgiver 1366 Lysaker
11
NINA MARTINUSSEN f. 1967, daglig leder 1364 Fornebu