5

JOSTEIN MAGNE VEVATNE

Stilling: Leder Telenor. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FAGERBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1998 - 2002
Sivilmarkedsfører, Handelshøyskolen BI

2017 - 2018
Managing t he Company of the Future, London Buisness School

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2019
Medlem i Fagerborg menighetsråd

2012 - 2019
Styremedlem Fagerborg diakonale stiftelse

2015 - 2019
Medlem i kirkelig fellesråd Oslo

2018 - 2019
Styreleder for Galtruds legat

Verv i offentlig sammenheng

Kr.f.-kandidat i Oslo 2019

Satsningsområder

  • Videreutvikle Fagerborg menighet til å bli enda mer relevant for innbyggerne
  • Sikre sunn og god drift av stiftelsen Galtruds legat og Fagerborg diakonale stif
  • Jobbe for at kommunen tar ansvaret med å vedlikeholde og oppgradere kirkebyggene
  • Jobbe aktivt for å få involvert flere resurssterke personer i menighetens arbeid

Andre kandidater på samme liste

1
FINN FOLKE THORP f. 1968, Kommunikasjonsrådgiver Suhmsgt. 4, Oslo
2
INGVILD KRISTINE LYSNE f. 1987, Jurist Presidentgata 3A, Oslo
3
GUNNAR FLÅT ISAKSEN f. 1999, Lærerstudent Staffeldtsgt. 2, Oslo
4
JAN MAGNE MJÆRUM f. 1949, Pensjonist Lyder Sagensgt. 5, Oslo
6
MARIUS ASTRUP THORESEN f. 1975, Fagkoordinator, pianolære Eugeniesgt. 7, Oslo
7
MARIA VATNE f. 1979, Lege Sofiesgt. 70, oslo
8
INGER HELENE ENGER f. 1957, Jurist Hertzbergsgt. 8, Oslo
9
HAAKON MOSSIN GJØEN f. 1987, Postbud Rosenborggt. 15, Oslo
10
ANNE KRISTINE DALENE f. 1982, Kreftsykepleier Maridalsveien 225, Oslo
11
OLE GUSTAV KLEVBERG f. 1991, Teologistudent MF Trondheimsveien 157, Oslo
12
SVEN CHRISTIAN STENVAAG f. 1979, Journalist, Finansavisen Haslevangen 1, Oslo
13
TRINE MOLLAN f. 1987, Arr. markeds og mediaansv Sognsveien 6, Oslo
14
RAGNHILD MARGRETHE MOY f. 1946, Pensjonist Stensgt. 11, Oslo
15
HARALD HUGO STRAND f. 1962, Førstekonsulent Schultzgt. 18, Oslo