2

LARS PETTER HOLTE HAUGEN

Stilling: Senior økonomirådgiver. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EIKSMARKA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

kristendom mellomfag

siviløkonom

Verv i kirkelig sammenheng

kristent ungdoms- og evangeliseringsarbeid

Satsningsområder

  • tid for å konsentrere ressursene om det som forener og ikke det som splitter.
  • Mer fokus på det som er sentralt i troen som uttrykt i trosbekjennelsen
  • og samtidig understreke frihet i det som er perifert. tiltak for å invitere,
  • inkludere, og skape mer nysjerrighet om troen hos de som ikke besøker
  • kirken så ofte.

Andre kandidater på samme liste

1
ARNE LUNDSTADSVEEN f. 1972, prosjekt leder 1359 Eiksmarka
3
FINN ROAR HUNGERHOLDT f. 1967, Daglig leder 1359 Eiksmarka
4
JØRGEN OTELIUS TOVIK f. 2000, kirketjener 1362 Hosle