7

TERJE ØSTBY

Stilling: Gårdbruker. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TRØGSTAD OG BÅSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN BRUSTUGUN f. 1965, Rektor/bonde Båstad
2
ELLEN LØCHEN BØRRESEN f. 1954, Pensjonist Trøgstad
3
TURID JOHANNE NYQUIST JENSEN f. 1953, Pensjonist Trøgstad
4
LOVISA LINNEA MARIA PETERSSON f. 2000, Student Tosebygda
5
HANNE AKSBERG KROGH f. 1959, Karriereveileder Havnås
6
LIV SERINA DALE f. 1954, Pensjonist Trøgstad
8
TORMOD JENSEN f. 1966, Gårdbruker Trøgstad
9
EVEN ENGER f. 1977, Selvst. næringsdrivende Tosebygda
10
WENCHE ELISABETH MYSEN f. 1967, Ped.leder Trøgstad