8

TORMOD JENSEN

Stilling: Gårdbruker. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TRØGSTAD OG BÅSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN BRUSTUGUN f. 1966, Rektor/bonde Båstad
2
ELLEN LØCHEN BØRRESEN f. 1955, Pensjonist Trøgstad
3
TURID JOHANNE NYQUIST JENSEN f. 1954, Pensjonist Trøgstad
4
LOVISA LINNEA MARIA PETERSSON f. 2001, Student Tosebygda
5
HANNE AKSBERG KROGH f. 1960, Karriereveileder Havnås
6
LIV SERINA DALE f. 1955, Pensjonist Trøgstad
7
TERJE ØSTBY f. 1966, Gårdbruker Båstad
9
EVEN ENGER f. 1978, Selvst. næringsdrivende Tosebygda
10
WENCHE ELISABETH MYSEN f. 1968, Ped.leder Trøgstad