14

UNNI-ELIZABETH THIM MICHELSEN

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KRISTIANSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste