10

KARIN MARIA KORSVIK

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1943 Kandidat ved Soknerådsvalet i FITJAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Pensjonist

Tidlegare husmorvikar og postfunksjonær.

Utdanning på husmorskule og Postskulen.

Verv i kyrkjeleg samanheng

Frivillig kafiikokar til kyrkjekaffien.

Medlem i diakoninemnda i Fitjar kyrkjelyd.

Verv i Offentleg samanheng

Tillitsverv i Senterpartiet på kommune- og fylkesnivå.

Satsningsområde

  • Leggja til rette for at kyrkja skal vera ein god plass for alle.
  • Prøva å nå ut til dei som slit med livet, at dei kan finna ein plass i kyrkja .

Andre kandidatar på same liste

1
SIGRID MARIE FANGEL f. 1962, Fysioterapeut Osterneset
2
HÅKON RYDLAND SÆBØ f. 1978, Veterinær Øvrebygda
3
ANNE MARIE RØED f. 1950, Pensjonist Rimbareid
4
TOM RYDLAND f. 1968, Sivilagronom Vestbøstad
5
HILDA GLOPPEN f. 1950, Pensjonist Fitjar sentrum
6
HERMAN INGE AADLAND f. 1949, Pensjonist Fitjarstølane
7
WENCHE ANDERSEN HELLAND f. 1957, Førsteamanuensis/ logoped Dåfjorden
8
JOSTEIN SKRAM f. 1957, Skytebas Fitjargarden
9
MAGNOR TVERDERØY f. 1963, Arbeidsleiar Dåfjorden
11
SVEIN LUNDE f. 1956, Politi Vestbøstad
12
ÅSE RYGG HESKESTAD NØTTVEIT f. 1961, Landbruksrådgjevar Fitjarstølane