11

LINDA STOREIDE

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ULLERN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste