7

MARIANNE MARSTRAND

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

cand.theol. UiO

1980 - 1984
prest i Bredtvedt fengsel

1984 - 1988
student, vikarprest, retreatarbeider, lagerarbeider

1988 - 1993
prest i Sagene kirke

1993 - 2012
sykehjemsprest og prest i Hasle menighet

Verv i kirkelig sammenheng

1975 - 1976
styremedlem, Kristensosialisme

1978 - 1981
styremedlem, Norsk Kvinnelig Teologforening

Verv i offentlig sammenheng

1975 - 1976
Studenttinget

Satsningsområder

  • Gudstjenester (fellesskap med Gud og mennesker)
  • Trosopplæring (til både barn, voksne, døpte og udøpte)
  • Kommunikasjon (nettsider, menighetsblad og åpenhet)
  • Diakoni (bygge fellesskap preget av omsorg)

Utfyllende presentasjon

Jeg er teolog og prest. De første årene arbeidet jeg ved Bredtveit fengsel, senere har jeg vært vikarprest, tatt nordisk grunnfag, bodd i et økumenisk retreatsenter ved Assisi i Italia, og arbeidet i et lager. Så tilbake i fast prestestilling, først Sagene kirke og den siste yrkesperioden min som sykehjemsprest kombinert med Hasle menighet. Det var mens jeg arbeidet på sykehjem og samtidig var småbarnsmor selv, at jeg oppdaget hvor utrolig viktig trosopplæring for barn er! Barnelærdommen, gjerne sunget, satt ofte som spikret. 
Slik sett har jeg mye erfaring fra kirkelig arbeid, men jeg har ikke sittet i menighetsrådet før, og ser fram til å se en menighet fra det perspektivet.  
Som pensjonist er jeg nå frivillig i Vestre Aker hvor jeg bor, det er fint. Jeg bidrar ved gudstjenester og er med på å arrangere Tro- og Tanke- kvelder. Jeg liker gudstjenester tilrettelagt for barn og familier, også for dem som ikke er kirkevante, og de mer meditative kveldsmessene. Og selvfølgelig høymesser, gjerne med kor!  
I menighetsrådet vil jeg gjerne være med og planlegge hvordan vi i menigheten kan være en god møteplass med fellesskap og rom for både tvil og tro, styrke og svakhet, et sted for åndelig søken og hvile. Jeg ønsker å bidra til bedre kommunikasjon utad, at det fine som skjer hos oss kan bli enda bedre kjent i nærmiljøet.

Andre kandidater på samme liste

1
RIGMOR SMITH-GAHRSEN f. 1963, seniorrådgiver Østhellinga, 0870 Oslo
2
TORUNN LANDRØ f. 1975, lege Tiurveien, 0852 Oslo
3
KAJA BREIVIK FURUSETH f. 1978, advokat M.Nielsens vei, 0871 Oslo
4
ANN ELISABETH JOHANSEN f. 1957, billedkunstner/kurator Eventyrveien, 0851 Oslo
5
SVEIN HOMSTVEDT f. 1953, seniorrådgiver Bergsalléen, 0854 Oslo
6
INGER-MARIE SCHJØNBERG f. 1977, student Hammerstads gt, 0363 Oslo
KARL ANDREAS BERTEUSSEN f. 1947, pensjonist Blåsbortveien, 0873 Oslo
PER OLAV GUNDERSEN f. 1970, jurist Biskop Heuchs v, 0871Oslo
ANNE DAGNY SKALLERUD f. 1954, pensjonist Nydalsveien, 0484 Oslo