4

JARAND LARSEN

Stilling: . Fødselsår: 2002 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRNAR JOHNSEN f. 1982 Tangen
2
LAILA BJØRUM f. 1954 Espa
3
ELSE KARIN NORDNES f. 1950 Espa
5
ELIN JOHNSEN f. 1951 Tangen
6
LIV BERIT WESTBY f. 1963 Tangen
7
MARIT TROSVIKEN f. 1950 Tangen
8
JOHANNE MELBYE f. 1959 Tangen
9
BJØRN INGE SVEINE f. 1979 Espa