3

BODIL EDVANG

Stilling: Hjemmeværende. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ELGÅ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BENGT BERTIL DANIELSEN f. 1966, Selvstendig næringsdriv. Valdalsfjelllet
2
JAN AXEL DANIELSEN f. 1970, Selvstendig næringsdriv. Valdalsfjellet
4
GRETHA EGEDE-NISSEN f. 1951, Pensjonist Elgå
5
JOHAN SUNDBERG GJESSING f. 1983, Bonde Småsjøvollen
6
VIGDIS HUSDAL HUGUBAKKEN f. 1953, Assistent Elgå
7
GUNN ELISABETH RISETH f. 1956, Hjelpepleier Elgå
8
ANN KRISTIN RØSTEN f. 1974, Salgsmedarbeider Elgå
9
JOHN HALVOR HOLMSETH WALDAL f. 1988, Vaktmester Valdalsfjellet