13

LAILA SYNNØVE KONGESTØL

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROSSABØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Syerske, sentralbord, forpleiningsassistent, gave- og

1960 - 1963
Havnaberg videregående skole

1963 - 1963
Frisørlære

1963 - 2012
interiørbedrift, egen næringsdrivende

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Varamedlem menighetsråd

Satsningsområder

  • Jeg er opptatt av at kirken skal vise åpenhet og være inkluderende for alle.

Andre kandidater på samme liste

1
KARL GERHARD BRÅSTEIN DAHL f. 1977, Økonomidirektør Fjellveien 58
2
SILJE OLAUSSEN f. 1993, Haugesund krk. fellesråd Jeppevegen 5
3
KJELL EINAR BERGSAGER f. 1948, Pensjonist Johan Falkbergetsgt. 20
4
ANNE MARTHE MØINICHEN f. 1966, Politiadvokat 2 Rossabøleitet 4
5
MORTEN WAKA f. 1997, Elektriker Aibel Haugesun Austmannavegen 20 A
6
ELI EMILIE HEIMARK f. 1962 Diktervegen
7
OLAV VÅGE f. 1973, Selvstendig konsulent Idunsveg 12
8
SVEIN EGIL SØRLAND f. 1971, Marine Superintendent Ørpetveitvegen 269B
9
EIRIK HUSTVEDT f. 1952, Pensjonist Olaf Bullsgate 5
10
BENEDICTE SKJOLD-ØDEGAARD f. 1981, Overlege Varildsgate 13
11
ELIN KVAMSØY SJURSEN f. 1954, Overingeniør Sjøfartsdir. Bokngata 84
12
KJELL IVAR GLETTE f. 1959, Fastlege Hgsd. Legesenter Galeasvegen