2

AUDHILD RAGNA MORKEN

Stilling: . Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STIKLESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste