6

RANDI KVERNMO

Stilling: . Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STIKLESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste