8

THOR BERTIL GRANUM

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STIKLESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste