11

MARIT TORDIS MOE

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VERA OG VUKU SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste