6

DANIEL JOHANSEN

Stilling: . Fødselsår: 1982 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANDREAS KJOSAVIK f. 1986 BLAKLIHØGDA 6D
2
ANNE STORLI BAUCK-LARSSEN f. 1955 ARKITEKT CHRISTIES GT
3
ALBERT SOLBERG f. 1964 SØNDRE JONSGATE
4
SIRI WAHL-OLSEN f. 1950 TEGLBRENNERVEIEN
5
THEA SELLIAAS THORSEN f. 1974 VILHELM STORMS GATE
7
VIBEKE GROTNES DALE f. 1972 INGEMANN TORPS VEI
8
RAGNAR NORDVIK f. 1953 ELVEGATA
9
JULIE FEILBERG f. 1951 SVERRES GATE
10
BJØRN KRISTIAN SOKNES f. 1951 JONSVANNSVEIEN
11
INGUNN HAUKNES LARSEN f. 1974 NEDRE KRISTIANSTENS GT
12
GISLE STJERN f. 1963 SVERDRUPS VEI
13
TORILD HOVDENAK f. 1946 BERGHEIMSVEGEN
14
GUNN EVA BYE f. 1969 GLØSHAUGVEIEN
15
MAY BRITT HÅRBERG HAGEN f. 1965 TIDEMANDS GATE