15

MAY BRITT HÅRBERG HAGEN

Stilling: . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANDREAS KJOSAVIK f. 1989 BLAKLIHØGDA 6D
2
ANNE STORLI BAUCK-LARSSEN f. 1958 ARKITEKT CHRISTIES GT
3
ALBERT SOLBERG f. 1967 SØNDRE JONSGATE
4
SIRI WAHL-OLSEN f. 1953 TEGLBRENNERVEIEN
5
THEA SELLIAAS THORSEN f. 1977 VILHELM STORMS GATE
6
DANIEL JOHANSEN f. 1985 KONGENS GATE
7
VIBEKE GROTNES DALE f. 1975 INGEMANN TORPS VEI
8
RAGNAR NORDVIK f. 1956 ELVEGATA
9
JULIE FEILBERG f. 1954 SVERRES GATE
10
BJØRN KRISTIAN SOKNES f. 1954 JONSVANNSVEIEN
11
INGUNN HAUKNES LARSEN f. 1977 NEDRE KRISTIANSTENS GT
12
GISLE STJERN f. 1966 SVERDRUPS VEI
13
TORILD HOVDENAK f. 1949 BERGHEIMSVEGEN
14
GUNN EVA BYE f. 1972 GLØSHAUGVEIEN