20

STEVE JENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KARLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste