KNUT TEIGLAND

Stilling: . Fødselsår: 1976 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i SELJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste