3

INGRID FLOTTORP

Stilling: Adjunkt. Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOTNE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
JAN-TORE SALTNES f. 1974, Selvst næringsdrivende Botne
2
HELGE SKARREBO HOLMEN f. 1968, Transportør Skarebo
4
LARS OLAV BØE f. 1966, Kirkeverge Gullhaug
5
TOVE BRIT URSIN f. 1964, Psyk sykepleier Hillestad
6
BJØRN EIVIND LARSEN f. 1968, Arkitekt Gullhaug
7
TURID ELEONOR KLEVJER f. 1946, Pensjonist Holmestrand
8
MARGUNN EINARSEN f. 1967, Organisasjonsarbeider Solberg
9
MARNY ELISE GRØNLI f. 1981, Miljøterapeut Hillestad
10
EVA KARIN FARNES-HANSEN f. 1941, Pensjonist Holmestrand
11
DAG EIVIND HOLHJEM f. 1958, Kantor Holmestrand