Mellomkirkelig råds oppgaver

Mellomkirkelig råd er underlagt Kirkemøtet og arbeider med mellomkirkelige og internasjonale spørsmål.

Mellomkirkelig råd har til oppgave å ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organer hvor Den norske kirke er medlem: Det lutherske verdensforbund, Kirkenes verdensråd, Konferansen av Europeiske Kirker, Leuenberg kirkefellesskap og Churches Committee on Migrants in Europe.

Rådet har ansvar for å samordne og fremme Den norske kirkes kontakt med andre kirker i Norge, ved teologiske samtaler og praktisk samarbeid.

Mellomkirkelig råd ivaretar Den norske kirkes medlemsskap i Norges kristne råd. Rådet tar også opp aktuelle internasjonale spørsmål for kirken.

 

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø