Kontaktgruppe med Islamsk Råd

Mellomkirkelig råd har oppnevnt disse som Den norske kirkes medlemmer av kontaktgruppen mellom Den norske kirke og Islamsk Råd Norge (IRN):

Mellomkirkelig råds generalsekretær
Kirkelig Dialogsenters daglig leder
Domprosten i Oslo
Gerd Marie Ådna, førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen i Stavanger,
Ivar Flaten, sokneprest i Fjell i Drammen,
Carsten Schuerhoff, sokneprest i Haugerud,
Anne Hege Grung, doktorgradsstipendiat ved UiO,
Sunniva Gylver, doktorgradsstipendiat ved MF.

 

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen