Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Misjon i Den norske kirke

Kristendommens tilstedeværelse i Norge er selv et resultat av misjonsarbeid. For over 1000 år siden kom norske vikinger i kontakt med kristne på sine tokt i vest, sør og øst i Europa, og bragte den nye tro med seg tilbake til sitt land.

Som en følge av pietistiske vekkelsesbevegelser ble det dannet flere misjonsselskaper på 1800-tallet. I over 150 år har misjonærer reist ut fra Norge for å forkynne evangeliet under andre himmelstrøk. Organisasjonene som ble etablert støttet misjonærene og drev et stort arbeid i bygd og by med informasjon og pengeinnsamling.
Misjon har betydd mye i mange kristnes liv og i mange menigheter i landet vårt. Flere av disse organisasjonene jobber i nært samarbeid med Den norske kirke. 

Ordet «misjon» brukes altså gjerne om bestemte strukturer og aktiviteter som kirken etablerer for å gjøre kristendommens budskap kjent for nye grupper og mennesker Det finnes ingen bestemt manual som sier hvordan kirken skal løse oppgaven med å forkynne budskapet – evangeliet – som kirken kaller det. Derfor har kirkens måte å praktisere misjon på også utviklet seg gjennom historien.

Kartet på hodet
For 150 år siden bodde det store flertall av kristne i Europa og Amerika. I dag er kartet snudd på hodet: Det bor flere kristne i sør og øst enn i det rike nord og vest. Samtidig er Norge forandret fra et nesten en-kulturelt samfunn til et fargerikt fellesskap av ulike kulturer, etnisk bakgrunn, språk og religioner.

Tidligere ble norsk misjonsvirksomhet forstått som en utfordring som lå utenfor eget land. I dag ser vi både på de lokale og de globale utfordringene når vi definerer oss som en misjonerende kirke.

En misjonerende kirke
Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ, og sitatene under representerer dermed sentrale trekk ved dagens forståelse av misjon. Kirkemøtet i 2012 sier (KM 07/12):

«Den norske kirke er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Misjon handler om hva det vil si å være kirke. Vi skal sammen med den verdensvide kirke forkynne evangeliet om Jesus Kristus i nærvær, handling og ord - lokalt og globalt. Under dette hører både evangelisering, diakoni og dialog sammen.
Misjon er å dele det Gud gir oss. Vi er sendt av den treenige Gud for å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. Vi døpes inn i vår lokale menighet, og samtidig inn i et verdensvidt fellesskap, hvor Jesus Kristus knytter oss sammen. Vårt misjonsarbeid er en tjeneste i forvandlingens og forsoningens tegn. Misjon er i utgangspunktet lokalmenighetens ansvar og angår hele dens virke.
Det blir stadig tydeligere at misjonsoppdraget i vår tid handler om å dele evangeliet i en religiøst mangfoldig og sekularisert verden. Misjon må bygges på kunnskap om og respekt for andres livstolkning og åndelige erfaringer».

Samarbeid Menighet og Misjon
På grunn av de mange selvstendige misjonsorganisasjonene har ikke Den norske kirke etablert sin egen misjonsavdeling. Det samarbeides i stedet med ulike organisasjoner gjennom det som kalles Samarbeid Menighet og Misjon (SMM).Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø