Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Anglikansk-luthersk kirkefellesskap «Porvoo-avtalen»

Det ble skrevet kirkehistorie i Nidarosdomen søndag 1. september 1996. Ved en festgudstjeneste undertegnet de øverste ledere for ni kirker en samarbeidsavtale. De lutherske kirkene i Norden og Baltikum og de anglikanske kirkene i England, Skottland, Irland og Wales går med dette inn i kirkefellesskap.

Avtalen innebærer at kirkesamfunnene godkjenner hverandres dåp og nattverd og bispeembete og at døpte medlemmer av de enkelte kirker kan betraktes som medlemmer av andre kirker i kirkefellesskapet. Innen kirkefellesskapet kan biskoper, prester og diakoner gjøre tjeneste i hverandres kirker uten ny ordinasjon eller vigsling.

Porvoo-avtalen ble fra norsk side godkjent av Kirkemøtet i 1994.

PORVOO-ERKLÆRINGEN:

På grunnlag av vår felles forståelse av Kirkens vesen og oppdrag, vår grunnleggende enighet i troen og vår enighet om at bispeembetet tjener Kirkens apostoliske karakter, slik dette er fremstilt i avsnittene I-IV i Fellesuttalelsen fra Porvoo, vil vi, Church of England, Den estoniske evangelisk-lutherske kirke (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik), Den evangelisk-lutherske kirke i Finland (Suomen Evankelis Luterilainen Kirkko), Den evangelisk-lutherske kirke på Island, Church of Ireland, Den evangelisk-lutherske kirke i Litauen (Lietuvos Evangeliku Liuteronu Baznycia), Den norske kirke, the Scottish Episcopal Church, Svenska kyrkan og the Church of Wales, uttrykke følgende erkjennelser og forpliktelser:

A

(i)
vi anerkjenner hverandres kirker som kirker som tilhører Jesu Kristi ene, hellige, allmenne og apostoliske kirke, og som i sannhet har del i hele Guds folks apostoliske oppdrag;

(ii)
vi erkjenner at i alle våre kirker blir Guds Ord autentisk forkynt og dåpens og nattverdens sakramenter rett forvaltet;

(iii)
vi erkjenner at alle våre kirker deler den samme bekjennelse av den apostoliske tro;

(iv)
vi erkjenner at alle våre ordinerte embeter er gitt av Gud som redskaper for hans nåde, og at disse embeter ikke bare har del i Åndens indre kall men også Kristi oppdrag gjennom hans legeme, som er Kirken;

(v)
vi erkjenner at det personlige, kollegiale og fellesskapsbaserte tilsyn (episkopé) i ulike former finnes og utøves i alle våre kirker, i den kontinuitet som det apostolisk liv, det apostoliske oppdrag og den apostoliske tjeneste representerer;

(vi)
vi erkjenner at bispeembetet verdsettes og opprettholdes i alle våre kirker, som et synlig tegn som uttrykker og tjener Kirkens enhet og kontinuiteten i det apostoliske liv, det apostoliske oppdrag og den apostoliske tjeneste.

 

B Vi forplikter oss til:

(i)
å stå sammen i misjon og tjeneste, å be for og med hverandre og dele våre ressurser;

(ii)
å hilse hverandres medlemmer velkomne til å motta sakramentene og andre pastorale tjenester;

(iii)
å betrakte de døpte medlemmer av alle våre kirker som medlemmer av vår egen kirke;

(iv)
å hilse utenlandsmenigheter velkomne i de nasjonale kirkers liv, til gjensidig berikelse for begge parter;

(v)
å hilse velkommen personer som i en hvilken som helst av våre kirker er biskoppelig vigslet til embetet som biskop, prest eller diakon, til - etter invitasjon og i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder - å gjøre tjeneste i det samme embete i vertskirken, uten ny ordinasjon;

(vi)
å invitere hverandres biskoper normalt til å delta i håndspåleggelsen ved bispeordinasjoner, som et tegn på Kirkens enhet og kontinuitet;

(vii)
å arbeide for å nå fram til en felles forståelse av diakontjenesten;

(viii)
å opprette egnede former for kollegial og konsiliær konsultasjon i sentrale saker som angår tro og kirkeordning, liv og tjeneste;

(ix)
å oppmuntre til konsultasjoner mellom representanter for vår kirker, og befordre læring og utveksling av tanker og informasjon i teologiske og pastorale saker;

(x)
å opprette en kontaktgruppe som kan befordre veksten i vårt fellesskap, og samordne iverksettelsen av denne avtale.

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø