Mellomkirkelig råd 05.03.2015 - 06.03.2015 Kirkens hus, Oslo

Protokoller fra møtet

Vedtak - Protokoll_mars_2015.pdf

Vedlegg - Uttalelse fra Mellomkirkelig råd Slå ring rundt jødene.pdf

Vedlegg - Uttalelse Flyktninger i Middelhavet mars 2015.pdf

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen