Mellomkirkelig råd 08.02.2001 - 09.02.2001 Oslo

Vedlegg 1: Referat fra Miniseminaret "Kirkelig samarbeid i Norden"
Vedtak - Vedlegg 1

Vedlegg 3: Uttalelse fra Mellomkirkelig råd i anledning FNs Flyktningekonvensjon 50 år
Vedtak - Vedlegg 3

Vedlegg 2: Retningslinjer for tildeling av OVF-midler til søsterkirker
Vedtak - Vedlegg 2

Protokoll fra møtet 8.-9. februar 2001
Vedtak - Protokoll fra møtet 8-9 februar 2001

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen