Mellomkirkelig råd 09.03.2006 - 10.03.2006 Kirkens hus, Oslo

Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 09.03.2006-10.03.2006
Vedtak - ACF72B6
Vedtak - MKR-protokoll mars06

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen