Mellomkirkelig råd 09.03.2011 - 10.03.2011 Kirkens hus, Oslo

Protokollen fra møtet
Vedlegg - uttalelse om konvertitters trosfrihet
Vedtak - Hent protokollen her

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen