Mellomkirkelig råd 09.09.2014 - 11.09.2014 Bossey Ecumenical Institute, Genève

Protokollen fra møtet

Vedtak - protokoll_september_2014.pdf

Vedlegg - MKR Uttalelse flyktninger_sept14.pdf

Vedlegg - MKR uttalelse SyriaNordIrak_sep14.pdf

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen