Mellomkirkelig råd 11.02.2002 - 12.02.2002 Kirkens Hus

MKR 07/02 - Strategiplan for de sentralkirkelige råd 2002
Vedtak - MKR-SAK 07-02

MKR-SAK 03/02 - FORDELING AV KONTINGENTER TIL ØKUMENISKE ORGANISASJONER
Vedtak - MKR-SAK 03-02

Saklisten
Vedtak - Saklisten

MKR-SAK 09/02 - MEDLEMSSKAP I EURODIACONIA
Vedtak - MKR-SAK 09-02

MKR-SAK 17/02 - DEN NORSKE KIRKES MEDLEMSKAP I NORDISK ØKUMENISK RÅD
Vedtak - MKR-SAK 17-02

MKR-SAK 02/02 - OPPFØLGING AV SAKER I DE ØKUMENISKE ORGANISASJONER
Vedtak - MKR-SAK 02-02

MKR-SAK 05/02: - KEK GENERALFORSAMLING
Vedtak - MKR-SAK 05-02

MKR-SAK 16/02 - Uttalelse i anledning FN-toppmøtene i Mexico mars 2002 og Johannesburg sept. 2002
Vedtak - MKR-SAK 16-02

MKR-SAK 14/02 - BUDSJETT FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2002
Vedtak - MKR-SAK 14-02

MKR-SAK 08/02 - MKRs MIDTØSTEN-STRATEGI
Vedtak - MKR-SAK 08-02

MKR-SAK 10/02 - Oppnevninger
Vedtak - MKR-SAK 10-02

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen