Mellomkirkelig råd 14.09.2011 - 16.09.2011 Comfort Hotel Park, Trondheim

Protokollen fra møtet
Vedlegg - uttalelse afghanistan.pdf
Vedtak - mkr_protokoll_sept20113.pdf

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø