Mellomkirkelig råd 19.09.2013 - 20.09.2013 Bymisjonssenteret og Kirkens hus, Oslo

Protokollen fra møtet
Vedlegg - mkr syria uttalelse sept131.pdf
Vedtak - protokoll_sept_2013.pdf

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø