Mellomkirkelig råd 20.05.2007 - 22.05.2007 Genève, Sveits

Dette møtet i Mellomkirkelig råd var lagt til Genève for å gi rådsmedlemmene nærmere kjennskap til arbeidet i de internasjonale økumeniske organisasjonene.

Protokollen fra møtet
Vedtak - Protokoll - MS Word

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen