Mellomkirkelig råd 22.11.2012 - 23.11.2012 Mellomkirkelig råd

Protokollen fra møtet

Vedtak - Protokoll_nov_2012.doc
Vedlegg - Mandat for dnks nis.doc
Vedlegg - Uttalelse fra Mellomkirkelig råd: Be om varig og rettferdig fred i Israel og Palestina.pdf

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen