Mellomkirkelig råd 26.02.2014 - 27.02.2014 Kirkens hus, Oslo

Protokoller fra møtet

Vedtak - protokoll_februar_2014.pdf

Vedlegg - Uttalelse økt rettssikkerhet for asylsøkere26.02.14.pdf

Vedlegg - Uttalelse om rettighetene til LHBT_norsk.pdf

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø