Mellomkirkelig råd 27.11.2014 - 28.11.2014 Kirkens hus, Oslo

Protokoller fra møtet

Vedtak - Protokoll_nov_2014

Vedlegg - Uttalelse om konvertitter 28.nov 2014

Vedlegg - Klimauttalelse

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen