Mellomkirkelig råd 31.05.2016-01.06.2016

Møte ble holdt i Kirkens hus, Oslo.

 

Uttalelse fra Mellomkirkelig råd møte 31. mai-1. juni:
Kirken vil fortsette å bidra til integrering

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Digital redaktør:

Svend Ole Kvilesjø