Åarjelsaemien bijpeleteeksth goltelidh - Bibeltekster på sørsamisk

Saemien åålmege lea vaentjeleteeksth åarjelsaemien gïelesne sïjse lohkeme. Maahtah dejtie daesnie goltelidh - Saemien åålmege har lest inn evangelietekster på sørsamisk. De kan du lytte til her:

Maahtah dejtie daesnie goltelidh bijpeleteeksth åarjelsaemiengïelesne:

 

 

Vaentjeleteekste Maarjan biejjien, njoktjen 22.b. - Evangelietekst for Maria budskaps dag, 22. mars

Lukasen vaentjele 1, 24-38 - Bibel.no

Dijre Maarjese Jeesusen bijre

 

Vaentjeleteekste 4.aejlegen faastoetïjjen, njoktjen 29.b. - Evangelietekst for 4. søndag i fastetiden, 29. mars

Jåhhan vaentjele 11, 45-53 - Bibel.no

Rååresjedtieh Jeesusem buvvedh

 

Vaentjeleteekste paalmeaejlegen, voerhtjen 5.b. - Evangelietekst for palmesøndag, 5. april

Jåhhan vaentjele 12, 12-24 - Bibel.no

Jeesuse Jerusalemese båata

 

Vaentjeleteekste skirreduarstan, voerhtjen 9.b. - Evangelietekst for skjærtorsdag, 9. april

Meehten vaentjele 26,17-30 - Bibel.no 

Minngemes maalestahke

 

Vaentjeleteekste 1. påaskebiejjien, voerhtjen 12.b. - Evangelietekst for 1. påskedag, 12. april

Lukasen vaentjele 24,1-9 - Bibel.no

Jeesuse tjuedtjele

 

Vaentjeleteekste 2. aejlegen påasketïjjen, voerhtjen 19.b. - Evangelietekst for 2. søndag i påsketiden – 19. april

Jåhhan vaentjele 21,1-14 - Teekste Bibel.no:sne

Jeesusem jaevriebealesne vuejnieh

 

Vaentjeleteekste 2. aejlegen påasketïjjen, voerhtjen 19.b. - Evangelietekst for 3. søndag i påsketiden – 26. april

Jåhhan vaentjele 10,11-18 - Teekste - Bibel.no:sne

Buerie ryöjnesjæjja

 

Vaentjeleteekste 4. aejlegen påasketïjjen, suehpeden 3.b. - Evangelietekst for 4. søndag i påsketiden – 3. mai

Jåhhan vaentjele 16,16-22 - Teekste - Bibel.no:sne

Sårkoe aavojne sjædta

 

Vaentjeleteekste 5. aejlegen påasketïjjen, suehpeden 10.b. - Evangelietekst for 5. søndag i påsketiden – 10. mai

Jåhhan vaentjele 15,6-8 - Teekste - Bibel.no:sne

Saetnies vijnemoere

 

Vaentjeleteekste 6. aejlegen påasketïjjen, suehpeden 17.b. - Evangelietekst for 6. søndag i påsketiden – 17. mai

Lukasen vaentjele 18,1-8 - Teekste - Bibel.no:sne

Viertiedasse aarpijen jïh duapmeren bïjre

 

 

Vaentjeletekste Pænsta-biejjen, suehpeden 31.b. - Evangelietekst for pinsedag – 31. mai

Jåhhan vaentjele 20,19-23 - Tekste - Bibel.no:sne

Learohkh Jeesusem vuejnieh

Lohkije: Eli Kappfjell

 

Vaentjeletekste gåalmede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, ruffien 21.b. - Evangelietekst for 3. søndag i treenighetstiden, 21. juni

Lukasen vaentjele 14,15-24 - Tekste - Bibel.no:sne

Luk 14, 15-24

Lohkije: Bierna Bientie

 

Vaentjeletekste nealjade aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, ruffien 28.b. - Evangelietekst for 4. søndag i treenighetstiden, 28. juni

Pöövlen voestes prievie Korinten åålmegasse

1 Kor 9, 24-27

Lohkije: Bertil Jönsson

 

Vaentjeletekste vïjhtede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, snjaltjen 5.b. - Evangelietekst for 5. søndag i treenighetstiden, 5. juli

Meeht/Matt 7, 15-20

Lohkije: Nora Marie Brandsfjell

 

Vaentjeletekste govhteden aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, snjaltjen 12. b.

Evangelietekst for 6. søndag i treenighetstiden - 12. juli

 

Vaentjeletekste tjïjhtjeden aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, snjaltjen 19. b.

Evangelietekst for 7. søndag i treenighetstiden - 19. juli

Luk 15, 1–10

Lohkije: Anne-Grethe Leine Bientie

 

Vaentjeletekste gaaktsede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, snjaltjen 26.b.

Evangelietekst for 8. søndag i treenighetstiden - 26. juli

Meeht/Matt 6, 19 - 24

Lohkije: Jonar Thomasson

 

Vaentjeletekste åktsede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, mïetsken 2.b.

Evangelietekst for 9. søndag i treenighetstiden - 2. august

Rom 8,31–39

Lohkije: Anna Malene Jönsson

 

Vaentjeletekste låhkede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, mïetsken 9.b.

Evangelietekst for 10. søndag i treenighetstiden - 9. august

Luk 5, 27-32

Lohkije: Einar Sørlid Bondevik

 

Vaentjeletekste luhkiemubpie aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, mïetsken 23.b.

Evangelietekst for 12. søndag i treenighetstiden - 23. august

Meeht/Matt 6, 24 - 34

Lohkije: Jonhild Joma

 

Vaentjeletekste luhkiegåalmeden aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, mïetsken 30. b.

Evangelietekst for 13. søndag i treenighetstiden - 30. august

Viertiedasse talenti bïjre - Meeht/Matt 25, 14-30

Lohkije: Einar Sørlid Bondevik

 

Vaentjeletekste luhkievïjhtede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, skïereden 13. b.

Evangelietekst for 15. søndag i treenighetstiden, 13. september

Iehtsede dijjen vidtjie-nïeride - Meeht/Matt 5, 38-48

Lohkije: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

 

Vaentjeletekste luhkiegovhtede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, skïereden 20. b.

Evangelietekst for 16. søndag i treenighetstiden, 20. september

Bieljehts jïh galhpoeh ålma – Mark 7,31-37

Lohkije: May Bente Anita Jønsson

 

Vaentjeletekste luhkietjijhtjede aejlege golmelaaketje Jupmelen tïjjen, skïereden 27. b.

Evangelietekst for 17. søndag i treenighetstiden, 27. september

Jåhha/Joh 11,17-29

Lohkije: Eli Kappfjell

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"