Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Same girkkoiellemwebinara programma l álmodum. Tiebma: Sáme dájdda- ja kulturåvddånbuktema - oasse girkko iellemis. Lågådállama, gåvå ja musihkka  ///  Nå er programmet for samisk kirkelivswebinar ute. Tema: Samiske kunst- og kulturuttrykk - del av kirkens liv. Foredrag, bilder og musikk.

 

 

Gasskavahko biehtsemáno 3. bve álmoduvvá Sáme girkkoiellemwebinára 2020 mij ásaduvvá jahkásasj girkkoiellemkonferansa sadjáj. Sválddas la rabás dán nehtabiele baktu klo 10 rajes. Lågådallama li  sadjihin boahtte jahkáj.

Jahkásasj girkkoiellemkonferansa li åvddemusat ásadum sáme girkkoiellema luojvoj ja virgálasj barggijda. Dán jage konferansa bæssi ietjáda aj tjuovvut. Sisadno hiehpá gajkajda gejda li berustibme sáme girkkoiellemij.

----------------------------------------------------------------

Norsk:

Onsdag 3. juni har vi gleden av å åpne Samisk kirkelivswebinar 2020 som kommer i stedet for den årlige kirkelivskonferansen.  Lenken blir tilgjengelig på denne siden kl 10. Innholdet blir liggende ute ett år.

Kirkelivskonferansen pleier i hovedsak å være for medarbeidere innenfor samisk kirkeliv - frivillige og ansatte. Når vi i år har webinar i stedet for konferanse, gjør vi programmet tilgjengelig for mange flere. Innholdet passer for alle som har interesse for samisk kirkeliv. 

 

Ásadiddje / Arrangører:

  • Sámi girkoráđđi - Sáme girkkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd
  • Davvi-Hålogalándda bismagoddi - Nord-Hålogaland bispedømme
  • Oarjje-Hålogalánda bisspaguovlu - Sør - Hålogaland bispedømme
  • Nidarosen bæspatjïelde - Nidaros bispedømme
  • VID Tromsø, Kirkelig utdanningssenter nord

 

Prográmma - program

- Webinára ráhpam – Sáme girkkoráde baktu

- Kulturåvddånbuktem girkkon, nágin gájkbadjásasj ájádallama.
Tore Johnsen (prosjækttabargge VID allaskåvlån; PhD kandidáhtta, University of Edinburgh)

- Ságastállam gåk adnet sáme dájdda- ja kulturåvddånbuktemijt girkkon.
Ragnhild Strauman (kulturrádevadde Oarjje-Hålogalánda bisspaguovlon), Mikkel Eskil Mikkelsen (sámediggeráde / kantor) ja Line M. Skum (VID allaskåvlå universitehttalektor).

- Sámegiella jubmeldievnastusán - gåk láhtjet dilev ásadit jubmeldievnastusájt sámegielajn. Karl Yngve Bergkåsa (davvisámi bisspaguovlokápellana ja sáme girkkoiellema rádevadde Davvi-Hålogalánnda bisspaguovloháldadusán)

- Duodje girkolasj aktavuodan
Meerke Krihke Leine Bientie (Saemien Åålmege jahkoåhpadiddje)

 

 

Norsk:

Åpningsinnlegg ved Samisk kirkeråd

Bruk av samiske kulturuttrykk i kirken: Står noe på spill? Noen overordnede refleksjoner: Tore Johnsen (prosjektmedarbeider VID; PhD kandidat, University of Edinburgh) 

Samtale om bruk av samiske kunst- og kulturuttrykk i kirka: Ragnhild Strauman (kulturrådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme), Mikkel Eskil Mikkelsen (sametingsråd for NSR)og Line M. Skum (universitetslektor, KUN). 

Samisk i gudstjenesten - hva gjør man, hvordan tenker man. Karl Yngve Bergkåsa (stiftskapellan for nordsamer og rådgiver for samisk kirkeliv i Nord-Hålogaland bispedømme)  

Duedtie i kirkelig sammenhengMeerke Krihke Leine Bientie (trosopplærer i Saemien Åålmege)

 

I tillegg vises også dette (lenke kommer):
Bilder av nattverdsutstyret til Saemien Åålmege av Arne Nerås Joma. 

Bilder av kunst med kirkelige motiver av Keviselie (Hans Ragnar Mathisen). 

Opptak av samisk kirkemusikk fra ulike steder blir også tilgjengelig. 

 

Bidragsytere:  

Tore Johnsen forsker på nordsamisk hverdagskristendom som PhD-kandidat ved Center for the Study of World ChristianityUniversity of Edinburgh. Han er for tiden prosjektmedarbeider ved VID. Tidligere sogneprest i Tana og Nesseby, stiftskapellan for nordsamer i Nord-Hålogaland og generalsekretær i SKR. 

Ragnhild Strauman er kulturrådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme og ph.d.-kandidat i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Hun var i perioden 2009-2019 førstelektor i kirkemusikk ved Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø, og har lang erfaring som kantor i Den norske kirke. Hun forsker på kirkemusikalsk praksis i trosopplæringen og salmetradisjoner i Nord-Norge, og er medredaktør i Prismet-boka «Sang for livet!»nylig utgitt av IKO-forlaget. 

Mikkel Eskil Mikkelsen er sametingsråd for NSR på Sametinget. Han er utdannet kirkemusiker fra NTNU Trondheim og har skrevet en mastergrad om joik ved Institutt for musikkvitenskap fra UiO. Mikkel har vokst opp i Tysfjord og var en del av det språklige revitaliseringsarbeidet som startet på 1990-tallet. Mikkel har også vært nestleder i Samisk Kirkeråd. 

Line M. Skum er universitetslektor i diakoni ved Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø. Hun har jobbet med urfolksrelaterte spørsmål både i regi av Samisk kirkeråd og Kirkenes Verdensråd tidligere. Hun ledet Samisk kirkeråds prosjekt Ung i Sápmi i perioden 2000-2004. 

Karl Yngve Bergkåsa jobber som rådgiver i samisk kirkeliv og prest for nordsamer på bispedømmekontoret i Tromsø. Han var sokneprest i Karasjok fra 2007-2012. Han har vært med i Bibelselskapets arbeid med å oversette Bibelen til nordsamisk og har lang erfaring med å holde gudstjenester på samisk i ulike sammenhenger. 

Meerke Krihke Leine Bientie jobber i Saemien Åålmege som trosopplærer samt freelance innen formidling og rådgivning med firmaene Sjabretje as og Laste. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge både i barnehage og skole. Meerke er vokst opp i det sørsamiske samfunnet og brenner for videreføring av sørsamisk språk og kulturkunnskap. Hun har stor interesse og engasjement for å formidle sørsamisk kunnskap, tradisjon og språk. 

 

Arne Nerås Joma 

Arne er fra Røyrvik og bor på Snåsa. Han har vært aktiv som kunstner i mange år, og har deltatt på flere utstillinger i inn og utland. Han har hatt statlig arbeidsstipend og er blitt innkjøpt flere ganger av det offentlige. Arnes kunst er blant annet blitt innkjøpt til RiddoDuottarMuseat, de samiske samlinger sin kunstsamling, og har gjort regjeringens gave til åpningen av Sametingsbygget i Karasjok.  

I utstillingen på Samisk kirkelivswebinar får vi se fotografier av nattverdsutstyret som han har laget til Saemien Åålmege – samisk menighet i sørsamisk område. Bildene ble tatt under fagdag om sørsamisk kirkekunst som ble holdt i Nidaros høsten 2019. Fotograf: Olav D. Svanhold. 

Nattverdsutstyret er laget av masur fra bjørk, og hornet er fra flere år gamle reinokser. De har størrelsen og god tetthet på hornet. Kvaliteten gjenspeiler levevilkårene til reinen. Rovdyr og naturforstyrrelser som utbygginger og vindkraft bidrar i så måte ikke til noe positivt for kvaliteten. Innfargingen er gjort av bjørkebark, som også er brukt i innfarging av graveringen. 

 

Hans Ragnar Mathisen/Elle-Hánsa/Keviselie

Elle-Hánsa blir 75 år i år og feiret i fjor 50 år som kunstner. Livshistorien, med ni år av barndommen tilbragt på institusjon med tuberkulose, har gjort inntrykk som var med på å føre ham inn i kunstverdenen. Han er født i Narvik under evakueringen og vokst opp i Tromsdalen. Han hadde tidlig visshet om sitt samiske opphav, og prøvde å holde det skjult for å unngå trakassering. Det hjalp lite, for alle kunne se at han var same, og han har etter hvert omfavnet sin samiske identitet. 

Det å være samisk, samt fokus på andre urfolk, har en viktig plass i hans kunst, noe som gjenspeiles i mange av hans utstillinger både her til lands og i utlandet. Under en reise i den indiske delstaten Nagaland fikk han kunstnernavnet sitt “Keviselie. Maleri, grafikk, tegning, fotografi og bokbinding er noen av fagområdene han har jobbet – og jobber – med. 

I utstillingen på Samisk kirkelivswebinar får vi se verk som uttrykker kristne budskap og samisk kristen verdensoppfatning, samt bilder av og i kirker. 

 

Samisk kirkelivswebinar arrangeres i samarbeid mellom Samisk kirkeråd, Kirkelig utdanningssenter nord og Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland- og Nidaros bispedømmer.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"