Samisk kirkelivskonferanse 2018

Samisk kirkelivskonferanse arrangeres den 4. og 5. juni 2018. Stedet for konferansen er Sydspissen hotell i Tromsø.

Den årlige fagkonferansen for samisk kirkeliv skal stimulere til til realisering av visjonen «livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den norske kirke».

Overordnet tema for Samisk kirkelivskonferanse 2018 er: "Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder."

Samarbeidspartnere for konferansen er Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer, Kirkelig utdanningssenter nord og Samisk kirkeråd.

Mer informasjon om program og påmelding kommer etter påske.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no